أخبار عاجلة

Blog: Fireworks, light show welcome New Year in UAE

Blog: Fireworks, light show welcome New Year in UAE
  • More >
  • Vote


Khaleej Times journalists spread across the country will bring you the best photos and videos of New Year celebrations.


12:00am


12:00am


11:53PM

11:47pm


11:12pm

10:55pm 

 

10:36pm

10:25pm

10:04pm

9:41pm

9:39pm

9:35pm

9:32pm

9:16pm

9:06pm

8:58pm

8:56pm

8.49pm

8.45pm

8.13pm7.53pm

7.46pm

7.13pm

7.05pm

6.57pm

6.53pm

6.52pm

6.36pm

6.35pm

6.20pm

6.02pm

5.59pm

5.54pm

5.50pm

5.46pm

5.44pm

5.43pm

5.37pm

5.34pm

5.29pm

5.26pm

5.06pm

4.55pm

4.51pm

4.47pm

4.38pm

4.37pm

4.26pm

4.23pm


Road closures around Dubai begin for New Year's Eve


4.08pm

3.57pm

3.47pm

3.37pm

3.27pm

3.19pm

3.09pm

2.32pm

2.29pm

2.18pm


  • More >
  • Vote